vintage lingerie set - 34b/ s
vintage lingerie set - 34b/ s

vintage lingerie set - 34b/ s

Regular price $ 58

black

34b/ small
no padding

nylon, lycra
new

vintage lingerie set - 34b/ s
vintage lingerie set - 34b/ s
vintage lingerie set - 34b/ s